La Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques de les Illes Balears ha convocat un concurs per constituir una borsa de treball per cobrir amb caràcter d’interinitat possibles vacants del cos facultatiu superior a Mallorca en l’àmbit de les ciències de la informació.

Les persones aspirants han de tenir graus o llicenciatures en periodisme, comunicació o publicitat i relacions públiques. El termini per presentar candidatures finalitza el 5 de juny. La borsa de personal interí es resoldrà en un mes tindrà una vigència màxima de tres anys.