El Consell Executiu ha aprovat autoritzar el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a realitzar una despesa de 9,4 milions d’euros, amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per a la subscripció del contracte programa del període 2020-2023 entre la Generalitat i la Fundació i2CAT per a la recerca d’internet i la innovació digital a Catalunya.