El Govern ha de reformular els pressupostos de la Generalitat per al 2012 a causa de la reducció dels ingressos que preveuen els Pressupostos Generals de l’Estat per a Catalunya. Per això, el Consell Executiu ha acordat un nou pla d’ajust per estalviar 1.500 milions d’euros que implica la congelació de l’atorgament de subvencions. Així ho ha anunciat aquest dimarts el president de la Generalitat, Artur Mas.

En concret, el Govern ha suspès “temporalment” tots els procediments de subvencions en règim de concurrència competitiva tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i els procediments en tràmit que comportin una disposició de fons públics. La mesura no s’aplicarà a aquells procediments en què ja s’hagi reconegut la subvenció mitjançant una resolució expressa de l’òrgan competent.

La suspensió es mantindrà fins que s’aprovi un pla d’ajustament del pressupost del 2012 de la Generalitat, que suposarà la disminució “no lineal” dels ajuts. Ara, el Departament d’Economia i Coneixement ha d’acordar amb la resta de departaments la reducció de les respectives subvencions que atorguen.

Resumint: els ajuts que ja estan en marxa en principi seguiran el seu curs, però la resta haurà d’esperar. La mesura afectarà de ple les subvencions als mitjans de comunicació, encara pendents de convocatòria, les quals es retardaran, ja que s’hauran de refer respecte a les inicialment previstes per a aquest any.