El Govern ha catalogat i digitalitzat bona part de les 708 publicacions que va editar la Generalitat entre abril de 1931 i gener de 1939. En aquell període, la Generalitat republicana va desplegar una intensa activitat editorial, entre llibres, opuscles, publicacions periòdiques i cartells.

L’arxiu del catàleg s’ha publicat al portal de Dades Obertes de la Generalitat, i també s’ha creat una pàgina web específica amb un cercador que permet buscar per títol, autor/a, any o departament. Fins ara tota aquesta producció editorial no era consultable fàcilment, ja que no es trobava identificada ni integrada en un conjunt sistematizat i digitalitzat.

De les 708 publicacions catalogades en falten 256 per digitalitzar, bé perquè es troben sota custòdia d’altres entitats o bé perquè encara no se n’ha localitzat cap exemplar físic.

Entre les 452 publicacions ara digitalitzades n’hi ha de tècniques, llibres d’ensenyament, estudis jurídics o d’ordenació territorial, així com memòries d’actuació, llibres infantils, de música i de teatre, entre d’altres.

Preservar i posar en valor

L’objectiu del projecte és preservar i difondre aquestes obres i posar en valor la tasca de “transformació democràtica, social, econòmica, territorial, cultural i educativa” de la Generalitat en el període republicà, reflectida en les seves publicacions oficials. També es vol reivindicar “la qualitat i l’afany de progrés, la civilitat i la modernitat que va caracteritzar la producció editorial de la Generalitat i la vigència dels seus plantejaments i continguts”.

El projecte de digitalització l’ha dut a terme un grup de treball interdepartamental amb la participació de les conselleries de la Presidència (Secretaria del Govern i Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions), Cultura (Biblioteca de Catalunya i Arxiu Nacional de Catalunya) i Justícia, Drets i Memòria (Memorial Democràtic i Centre d’Història Contemporània de Catalunya).