L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions s’encarregarà de digitalitzar les publicacions que la Generalitat de Catalunya va editar entre el 1931 i el 1939. L’Executiu subratlla que es tracta d’un període en què el Govern de l’època “va dur a terme una obra molt rellevant, alhora que va desenvolupar una interessant activitat editorial que difonia aquesta obra”.

L’objectiu és preservar i difondre aquestes obres i posar en valor la tasca de transformació democràtica, social, econòmica, territorial, cultural i educativa de la Generalitat en el període republicà, reflectida en les seves publicacions oficials. També es vol reivindicar “la qualitat i l’afany de progrés, la civilitat i la modernitat que va caracteritzar la producció editorial de la Generalitat i la vigència dels seus plantejaments i continguts”.

Així doncs, l’EADOP s’encarregarà d’identificar les publicacions de la Generalitat i d’elaborar-ne un catàleg, digitalitzar-les i dissenyar un pla de difusió per donar-les a conèixer a la ciutadania.

La necessitat d’identificar, catalogar, digitalitzar i facilitar la màxima difusió de les publicacions parteix de la mancança que la producció editorial de la Generalitat d’aquells anys no és consultable fàcilment, atès que no es troba digitalitzada ni es presenta de manera sistematitzada.

D’altra banda, l’actual Pla de Govern identifica com un dels eixos principals de l’acció política “garantir una Catalunya justa, amb un bon govern i referent democràtic al món”. L’Executiu de Pere Aragonès entén que l’anàlisi de les temàtiques, els plantejaments, les propostes, els debats i les reflexions contingudes en les publicacions oficials de la Generalitat entre 1931 i 1939 “acrediten una línia de continuïtat entre la voluntat política d’aprofundiment democràtic d’aquell moment i l’actual, així com en els valors republicans de justícia, llibertat i igualtat”.