El Projecte de llei dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2019 preveu assignar a RTVE una aportació de 375,6 milions d’euros, un increment del 9,5% respecte als 343 milions atorgats en els tres exercicis anteriors.

Així doncs, en cas d’aprovar-se aquests PGE, seria el primer augment que experimentaria la subvenció del Govern espanyol a RTVE des de 2016.

Dels 375,6 milions previstos, 364,3 serien per al servei de ràdio i televisió, i els 11,3 milions restants per finançar l’Orquestra i Cor de RTVE.