El consell de ministres va aprovar divendres impulsar la creació del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA) prevista en la Llei General de Comunicació Audiovisual aprovada fa un any. En concret, el Govern espanyol ha aprovat realitzar els tràmits que permetin el nomenament dels membres del CEMA, la constitució de l’organisme i l’aprovació de les normes reguladores de la seva activitat.

L’executiu iniciarà ara contactes amb els grups del Congrés per escollir el president i els sis consellers de l’ens regulador, que hauran de ser aprovats per tres cinquenes parts dels diputats. Però per evitar que l’elecció es bloquegi, es podran aprovar els seus consellers per majoria absoluta si passats dos mesos de la primera votació no hi ha hagut acord.

El Consell serà la màxima autoritat per regular el sector audiovisual a l’Estat i es preveu que tingui capacitat sancionadora.