El Consell de Ministres va aprovar divendres un reial decret que modifica el Pla de Digitalització del Servei de Radiodifusió Sonora Terrestre del 1999, tot i que no imposa terminis per la seva implantació. El motiu és que no hi ha un estàndard únic de descodificador: tot i que hi ha 18 canals d’abast estatal, actualment hi ha disponibles unes 350 patents d’aparells de ràdio digital (DAB) que gairebé ningú compra perquè els preus són alts.

Ara, amb el pla aprovat, es vol facilitar la implantació de la ràdio digital i per això rebaixa als operadors les exigències de cobertura “transitòriament” del 50% de la població estatal inicial a un 20% mínim. Però deixa en mans del mercat l’estàndard de recepció, en determinar el principi de “neutralitat tecnològica”.

El pla també fixa objectius com realitzar proves pilot; aconseguir una programació de continguts de qualitat i diferenciats dels que actualment hi ha a la ràdio analògica, o fomentar acords amb la indústria de l’automòbil perquè els vehicles incloguin sistemes que puguin sintonitzar la ràdio digital.

Quan es va debatre la Llei audiovisual, l’Associació de Ràdios Comercials (AERC) ja va demanar al Govern espanyol que no tingués molta pressa en imposar normativament la ràdio digital mentre no hi hagués, com és el cas, un estàndard únic en el mercat per als descodificadors.