Per al 2015, l’Executiu espanyol mantindrà la seva aportació a RTVE en 292,74 milions d’euros, i gual que els dos exercicis anteriors. Així consta en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat presentats aquest dimarts pel ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, els quals es podrien aprovar a mitjan desembre. Dels 292,74 milions, 281,42 corresponen a la prestació de servei públic de ràdio i televisió, i 11,32 a les activitats de l’orquestra i el cor.

A banda, el Govern cedeix de nou a RTVE el 100% del rendiment de la taxa sobre reserva de domini públic radioelèctric, fins a un màxim de 330 milions d’euros (com el 2013 i el 2014). A més, es destinen 31 milions per pagar els costos del deute acumulat per l’Ens Públic RTVE en liquidació, la mateixa quantitat que l’any passat (el 2013 van ser 74 milions).

Cal recordar que, en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2012, l’Executiu va reduir la seva aportació a RTVE en 204 milions d’euros, i en els de 2013, en 50 milions més.