El Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 aprovat pel Consell de Ministres preveu destinar 530 milions d’euros al finançament de RTVE, un increment del 19% respecte dels 445 milions de l’any passat. Es tracta de la xifra més alta des de 2011, quan la partida per a RTVE va ser de 548 milions.

Dels 530 milions pressupostats, 490 són d’aportació directa de l’Estat (un 10% més que l’any passat) i la resta prové de programes fons europeus.

Per altra banda, segons el projecte de PGE, l’endeutament acumulat de RTVE a final de 2023 seria de 691 milions d’euros, superant els 588 milions previstos per aquest any.