L’Executiu espanyol està treballant a través de l’Institut de Cinematografia i les Arts Visuals per homogeneïtzar els sistemes que adverteixin els usuaris sobre els continguts inadequats segons la franja d’edat de les obres audiovisuals per a televisió, cinema i internet, les quals actualment utilitzen criteris diferents.

Per fer-ho, està desenvolupant un sistema de pictogrames i imatges identificatives en la línia dels dos rombes creat pel comitè de censura de TVE el 1962, sistema que el 1985 es va suprimir en considerar-se que no era efectiu.

Inicialment, un rombe indicava que el contingut no era apte per a menors de 16 anys i dos per a menors de 18. El 1964 es va suavitzar i un rombe significava que el contingut era per a majors de 14 anys i dos per a majors de 18.

En resposta al diputat socialista Federico Butolo, l’Executiu espanyol assegura que l’efectivitat dels sistemes de qualificació per edats “passa per la seva aplicació i difusió universals amb independència del canal o finestra d’exhibició”.

L’AUC, a favor

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) ha donat el seu suport als objectius del Govern espanyol, contemplats en el Pla estratègic general de la Secretaria d’Estat de Cultura 2012-2015. L’organització considera que l’etiquetatge dels productes audiovisuals “és clau per a la futura protecció dels menors en un entorn de convergència tecnològica i multipantalla en el qual els continguts es poden visionar sense restriccions horàries i a través de diferents dispositius”.

L’AUC aposta per avançar en la definició de criteris que s’adeqüin a la “sensibilitat social majoritària”, i demana la creació d’un grup de treball interministerial on puguin participar experts acadèmics, professionals i representants de la societat civil.