L’avantprojecte de reforma de la Llei General de Comunicació Audiovisual que prepara el Govern espanyol, no només obre les portes a la privatització de les cadenes autonòmiques. Segons Europa Press, el text també elimina el passatge que prohibeix explícitament que els ens públics cedeixin a tercers la producció i edició dels programes informatius, a més d’aquells que determinin els respectius mandats marcs. A més, el document també eliminaria l’obligació d’impulsar la producció pròpia de manera que abasti la majoria de les graelles de les cadenes generalistes.

Això permetria que els ens públics poguessin cedir la gestió dels seus informatius a empreses externes. Amb tot, cal recordar que actualment hi ha televisions públiques que tenen externalitzat aquest servei, com per exemple IB3.

En el cas de RTVE, el seu funcionament està regulat per un conjunt de normatives específiques recollides a la Llei de ràdio i televisió de titularitat estatal i a la Llei de Finançament de la Corporació. Aquestes no han estat modificades i, de moment, assegurarien la seva gestió pública.

L’Executiu de Mariano Rajoy argumenta els canvis a causa de la crisi econòmica i per la necessitat que les comunitats autònomes tinguin una “major flexibilitat” en la gestió del seu servei públic de comunicació audiovisual.