Aprofitant la liberalització del dividend digital que les operadores telecomunicacions ocuparan el 2015, el Govern espanyol vol fer neteja de l’espectre digital i reduir el nombre de múltiplexs de les cadenes estatals dels deu actuals a cinc.

L’objectiu és doble: estalviar-se el cost de 800 milions d’euros pel trasllat a una altra freqüència que havien d’emprendre les cadenes a causa de la liberalització, i obtenir uns ingressos extres amb aquest nou dividend digital que es destinaria a donar més espai a les telecos i al desplegament de xarxes de banda ampla mòbil.

Desaparició de cadenes

La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions ja s’ha posat en contacte amb les cadenes estatals per explicar la mesura. Actualment, TVE, Antena 3-La Sexta i Mediaset tenen dos múltiplexs, mentre que Vocento i Unidad Editorial en tenen un cadascun. La intenció del Ministeri d’Indústria passaria perquè els tres primers es quedessin amb un sol múltiplex cadascun, i que les editores d’ABC i El Mundo en compartissin un.

En cada MUX hi caben entre quatre i sis canals de TDT o dos en alta definició. Amb la reducció de deu a cinc, tots els grups de comunicació haurien de renunciar a alguns canals, ja fossin propis o llogats a tercers. A banda, si s’apostés per comprimir sis canals estàndard en un múltiplex (serien menys si se n’inclogués un en alta definició), també s’hauria de renunciar a la qualitat d’imatge actual.

Eliminació de la publicitat a les autonòmiques

Per acceptar les noves condicions que vol imposar Indústria, les cadenes privades podrien intentar assolir una de les seves reivindicacions com a moneda de canvi: l’eliminació de la publicitat a les televisions autonòmiques.

Per altra banda, no ha transcendit com quedaria l’espectre de la TDT per a cadenes autonòmiques i locals, però si s’apliqués el mateix criteri que amb les estatals, es tancaria la porta a la reciprocitat televisiva entre territoris que usen la mateixa llengua o limítrofes.

Les grans beneficiades amb la mesura que pretén el Govern espanyol serien les operadores de telecomunicacions, ja que l’atorgament de més dividend digital permetria que s’expandissin no només en la banda ampla mòbil, sinó també en el mercat de la televisió connectada.

Fonts: Expansión /VerTele