Durant l’any passat, el Govern espanyol va invertir 80,8 milions d’euros en 86 campanyes publicitàries, un 15% menys que els 95,2 milions destinats el 2009. A més, la xifra suposa 50,1 milions menys del pressupost previst inicialment, i 28 campanyes menys. La retallada és encara major si es compara amb el 2007, l’any de major inversió, quan es van destinar 269,5 milions d’euros, el que suposa una reducció del 70%.

El 61,6% de les campanyes del 2010 s’han inserit als diaris (inclosos dominicals i suplements); el 53,5% a internet; el 39,5% a les revistes; el 31,4% a la ràdio i suports externs; el 30,2% a la televisió; el 10,5% el màrqueting; el 8,1% el cinema, i el 5,8% les relacions públiques.

Per quantitat d’inversió, l’ordre canvia: el mitjà televisiu s’emporta 25,9 milions d’euros; la premsa 11,8; la ràdio 9,3; internet 7,3 milions, igual que exterior, i màrqueting 3,4 milions.