La Generalitat ha acordat aquest dimarts la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per desplegar l’Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) en una prova pilot que es realitzaria a les Illes.

L’acord estableix que el Govern català proporcionarà els recursos de què disposa per gestionar l’ACTIC, com ara els servidors, l’aplicació informàtica o el personal de suport, mentre que l’Executiu balear posarà a disposició la infraestructura local necessària per fer les proves d’avaluació, com ara els espais físics i el maquinari.

El conveni també crea una comissió de seguiment, el qual s’encarregarà de planificar les proves i optimitzar la col·laboració entre els tècnics d’ambdues administracions.

Les proves ACTIC, impulsades pel Departament de Governació, avaluen les competències digitals de les persones que ho desitgen per poder demostrar les seves capacitats en aquest àmbit.

Per competència digital s’entén la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.