El Consell Executiu va acordar aquest dimarts aprovar les mesures necessàries per gestionar i posar en valor les infraestructures de comunicacions electròniques titularitat de la Generalitat. El Govern considera estratègic que totes les intervencions que es facin en obra pública incorporin la previsió d’infraestructures de suport a les comunicacions electròniques.

Així doncs, es crearà un inventari que contindrà informació bàsica (localització i traçat, tipus i utilització actual de la infraestructura, punt de connexió…) perquè les companyies que vulguin desplegar els seus serveis en una zona coneguin les infraestructures disponibles. La Direcció General de Telecomunicacions serà la unitat responsable de realitzar l’inventari i coordinar les actuacions previstes en l’acord.

El Govern destaca que la mesura suposa un “pas endavant” en la línia iniciada el 2008 amb l’acord que fomentava l’extensió de les infraestructures de telecomunicacions.