El Consell Executiu va aprovar dimarts la reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per tal d’impulsar la innovació com a motor de l’economia digital i la transformació de les administracions.

Amb la nova estructura, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital es transforma en la Secretaria de Polítiques Digitals i integra la totalitat d’àmbits del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació que la Conselleria impulsa en línia amb els objectius marcats aquesta legislatura.

Dins la Secretaria de Polítiques Digitals s’incorpora la Direcció General d’Innovació i Economia Digital, que tindrà com a principal objectiu fomentar el creixement del sector TIC i impulsar Catalunya com a pol d’innovació digital que lidera el desenvolupament de les tecnologies digitals avançades en àmbits estratègics com la 5G, les cadenes de blocs (blockchain), els drons i la intel·ligència artificial (IA), entre d’altres. També s’encarregarà de promoure la transformació digital de les empreses i les entitats catalanes, així com el desenvolupament de les ciutats i territoris intel·ligents.

Com a director general d’Innovació i Economia Digital el Govern ha nomenat Daniel Marco i Pàrraga, enginyer electrònic i tècnic industrial que des de 2014 ha estat director de l’estratègia de Govern SmartCatalonia.

Aquesta nova Direcció General d’Innovació i Economia Digital treballarà de forma paral·lela amb la ja existent de Societat Digital, la qual impulsa totes aquelles accions dirigides perquè Catalunya tingui una ciutadania plenament capacitada digitalment. Aquesta té la missió de promoure el coneixement de les tecnologies digitals de la informació i comunicació a través del foment de la creativitat, l’impuls d’espais de creació compartida i innovació oberta, i treballar per generar més vocacions i talent STEM, en especial en col·lectius com el dels nens i nenes, les dones i el de les persones amb diversitat.

D’altra banda, dins la Secretaria d’Administració i Funció Pública, la fins ara Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració passa a anomenar-se Direcció General d’Administració Digital per tal d’abordar el canvi cultural i el nou model de gestió i de relació amb la ciutadania arran de la transformació digital.

Aquesta unitat coordinarà i implementarà iniciatives que promoguin un canvi en l’organització de dins cap enfora i, per altra banda, la introducció de metodologies i processos de gestió que facin possible tant l’escolta activa als usuaris com la seva participació en el disseny dels serveis públics, adequant el seu model de relació i gestió i aprofitant tot el potencial de la innovació i la tecnologia, a través de metodologies com la cocreació.