El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases reguladores de les subvencions estructurals per a mitjans impresos i digitals corresponents a 2019, les quals es convocaran properament. La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació ha introduït alguns canvis en les bases com a conseqüència de la constant evolució del sector.

Pel que fa a les subvencions a publicacions periòdiques en paper, els canvis afecten tres aspectes concrets. D’entrada, s’ha suprimit l’exigència de distribuir dins de Catalunya un mínim del 25% del tiratge imposada a les publicacions editades fora del país. La Secretaria ho argumenta per la necessitat d’adaptar-se a la “situació canviant” de l’edició de publicacions periòdiques en català fora de Catalunya, i recorre a l’article 50.3 de l’Estatut d’autonomia, segons el qual les polítiques de foment de la llengua catalana s’han d’estendre al conjunt de l’Estat, la Unió Europea i el món.

Un altre canvi és la reducció de l’import per exemplar difós segons certificat de l’empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari per a les revistes gratuïtes d’abast nacional; de 0,03 euros a 0,015. Això respon a la voluntat d’igualar aquest tipus de publicacions amb altres modalitats que entren dins l’àmbit d’aquestes subvencions.

La tercera novetat és la previsió de dur a terme notificacions individuals per via electrònica, en adaptació a la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pel que fa a les bases reguladores de les subvencions a mitjans informatius digitals, les novetats fan referència a la utilització de subdominis per part de les empreses. Aquest tipus de difusió no estava prevista fins ara en les bases, i de fet s’exigia que el domini de la publicació no fos un subdomini.

Així doncs, la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació ha moderat aquest requisit de manera que, si bé com a regla general la publicació s’ha d’allotjar en un domini registrat a nom de l’empresa editora, es permet la utilització com a subdomini d’un domini aliè, sempre i quan la cessió quedi acreditada.