El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les noves bases reguladores de les subvencions estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques en paper i mitjans informatius digitals en català o aranès corresponents a 2018.

La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació ha reformulat les bases adaptant-les a l’evolució dels mèdia amb l’objectiu de continuar impulsant la seva professionalització, estimular la qualitat dels continguts i potenciar els mitjans locals, tal com ja va començar a fer l’any passat.

Ajuts en transició

Des de la Secretaria s’entén que cada cop hi ha més empreses de comunicació que gestionen productes que s’expressen des de diverses plataformes i en diferents formats, tempos, destinataris i direccions. A partir d’aquest fet, assumeix que serà necessari entomar aquest canvi de paradigma en la definició i gestió de les convocatòries de subvencions, que tendiran al reconeixement de la progressiva confluència de formats.

D’aquesta manera, “aviat” es parlarà d’ajuts als editors per la producció de continguts en català o aranès, independentment del seu format. Això sí, “tenint sempre present la idiosincràsia de l’espai català de comunicació”, assenyalen les renovades bases reguladores.

Així doncs, la remodelació de les bases de les subvencions a mitjans impresos i digitals es produeix en el marc d’una fase “d’obligada transició”, i contempla diversos estímuls que busquen permetre a les empreses els reajustaments necessaris per tal d’abordar l’esmentada confluència de formats.

Novetats

En les noves bases reguladores de les subvencions a la publicacions periòdiques en paper s’han incorporat noves formes d’ajut, aixoplugant explícitament la figura laboral dels cooperativistes i de col·laboradors professionals sota determinades condicions, incrementant el nombre de treballadors contractats i obrint la possibilitat de fer prevaldre categories laborals més enllà de la de redactor.

Altres canvis afecten el càlcul dels imports. Per una banda, s’ha volgut valorar l’esforç de cohesió territorial que fan les revistes de pagament d’abast local i s’ha incrementat a 400 euros l’import fix per número editat, i per altra part s’han modificat en funció de la seva periodicitat i a l’alça els coeficients per exemplar distribuïble corresponents a les publicacions gratuïtes amb l’objecte d’adaptar-los a la situació creada per la davallada de la difusió.

Quant al contingut de redacció periodística mínim per tal de potenciar els continguts redaccionals, ha pujat del 40 al 45%, tot i que també s’afegeix l’opció d’acreditar un mínim de 65.000 caràcters sense espais de contingut redaccional.

Així mateix, s’ha modificat el requisit exigit a les empreses periodístiques d’acreditar un tant per cent de despeses mínimes d’edició de continguts, que baixa del 50 al 40% (requisit alternatiu a l’exigència d’acreditar una plantilla mínima de de tres persones).

Pel que fa a les bases reguladores de les subvencions a mitjans informatius digitals, s’ha augmentat l’import que correspon a la categoria de redactor, l’establiment com a computable de la categoria de gestor de xarxes o community manager, el reconeixement del personal professional col·laborador en la producció de continguts (per primera vegada) i l’aixopluc a les figures laborals dels cooperativistes.

A més, per tal de donar més pes a la professionalització dins el càlcul total de l’import de les subvencions, s’ha mantingut la tònica iniciada els darrers anys de reduir el pes relatiu del concepte de difusió (nombre d’usuaris únics), mitjançant la disminució de l’índex numèric utilitzat en el seu càlcul.

Per altra banda, s’ha volgut reforçar l’aposta pels mitjans locals amb l’augment de l’import en concepte de suport bàsic en aquesta categoria.