El Departament de la Presidència ha obert una consulta pública sobre la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya abans de procedir a la seva modificació. La memòria preliminar de l’avantprojecte es va aprovar al setembre.

L’objectiu de la consulta és comptar amb la contribució de professionals, experts, acadèmics, mitjans i entitats del sector de la comunicació, així com altres àmbits vinculats (publicitat, telecomunicacions…) i la ciutadania en general. El termini per fer aportacions finalitza el 15 de novembre.

La consulta prèvia té per objecte conèixer la millor manera de transposar a la legislació catalana la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual; impulsar el consum de continguts audiovisuals en català i aranès,i millorar l’eficàcia de l’actuació administrativa en relació amb els mitjans audiovisuals, en particular a l’activitat audiovisual sense títol habilitant.

Més concretament, es busca rebre propostes en quatre àmbits:

  • Per desenvolupar l’autoregulació en el sector dels serveis de comunicació audiovisual, serveis de plataformes de vídeo associades als mitjans digitals, serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma, i serveis de mitjans socials.
  • En relació a la millora de l’eficàcia dels mitjans disponibles per impulsar el consum de continguts audiovisuals en llengua catalana o aranesa, tant en la televisió convencional com en les plataformes sota comanda, els serveis d’intercanvis de vídeos a través de plataforma i els serveis de mitjans socials.
  • Sobre el desplegament de la Directiva europea de serveis audiovisuals en relació amb els continguts: protecció contra continguts que inciten a l’odi i el terrorisme, protecció de menors, garantia dels continguts i de la integritat dels programes i serveis audiovisuals, garantia d’accés per a persones amb discapacitat, etc.
  • En relació a la millora de l’eficàcia dels procediments d’inspecció, sanció i control establerts per la llei pel que fa a l’activitat audiovisual sense títol habilitant, en particular en quins casos pot ser més efectiva la terminació convencional.