El Departament de la Presidència està tramitant l’Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya per actualitzar la normativa actual, aprovada el 2005. Per tal de permetre la participació de la ciutadania en el procés d’elaboració, la Conselleria ha sotmès el document a informació pública fins al 8 de juliol perquè s’hi puguin presentar les al·legacions i les observacions que es considerin oportunes.

El nou text adapta la llei catalana a la transformació del sector i a la Directiva europea sobre serveis de comunicació audiovisual de 2018, així com als canvis que ha experimentat el marc normatiu estatal i català al llarg dels anys.