La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) ha emès una resolució on recorda que la competència en matèria de telecomunicacions és estatal, i que és aquest organisme o la Secretaria d’Estat de les Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) del Ministeri d’Indústria els que poden dictar sancions.

Tot i que no esmenta directament el cas d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), de la resolució es desprèn que la Generalitat valenciana no pot sancionar l’entitat per reemetre el senyal de TV3. De fet, el Govern de Camps, que va modificar la llei al desembre per poder cobrar les multes a ACPV, envairia competències estatals. Així, segons la CMT, l’entitat presidida per Eliseu Climent només hauria de demanar permís per reemetre TV3 a la Comissió.

Acció Cultural ja ha incorporat aquesta resolució als recursos presentats al Tribunal Superior i al Tribunal Suprem contra les sancions imposades. Tot i que l’assetjament del Govern valencià no té empara legal, ACPV no pot reobrir els repetidors sense exposar-se a noves multes, ja que la norma en la que s’ha basat la Generalitat està en vigor. Les sancions només serien retirades després d’un “llarg i costós” procés legal.

L’entitat destaca de la resolució de la CMT que, el fet que ACPV no sàpiga si s’emet amb llicència o sense ella, no és ni infracció administrativa.

La resolució de la CMT

El passat 30 de novembre, l’operador de comunicació electrònica Radiodifusión Digital va consultar a la CMT si un canvi legislatiu que es proposaven algunes comunitats autònomes, entre elles el País Valencià (com així va fer a finals de desembre), podia atemptar contra les competències de la Comissió, perquè incloïa aspectes com ara la capacitat d’imposar multes. En cap cas, però, es refereix explícitament a Acció Cultural del País Valencià ni als repetidors de TV3 al País Valencià.

La resolució de la CMT està datada el passat 17 de febrer, el mateix dia que ACPV va veure’s obligada a apagar el senyal de TV3 per evitar les multes amb què amenaçava l’Executiu de Francisco Camps si continuaven les emissions. En el document, la CMT reconeix que no tenia constància del canvi legislatiu en cap comunitat autònoma, i que no li constava que s’hagués adoptat de manera efectiva cap nova norma.

Una de les preguntes de Radiodifusión és si els encarregats de la difusió també podran incórrer en responsabilitat administrativa si no comproven que l’operador que presta el servei de comunicació té l’habilitació per fer-ho, que seria el cas d’ACPV, que no té el títol habilitant emès pel Govern valencià per emetre el senyal de TV3. La CMT avisa que la situació a la qual es refereix Radiodifusión Digital no es contempla en la llei estatal, que no preveu com a infracció dels prestadors de difusió el fet de no comprovar la situació de legalitat en què es troben.

L’empresa demana si serà sancionada també per prestar serveis a un tercer que es pot trobar en una situació d’il·legalitat, “sense títol habilitant”. La CMT respon: “El marc normatiu actual no preveu com a infracció administrativa dels operadors de comunicacions electròniques prestadors del servei de suport del servei de difusió la falta de comprovació que el prestador del servei de comunicació audiovisual estigui convenientment habilitat per a la prestació d’aquest servei”. I assegura, que, en tot cas, si s’inclogués aquest tipus infractor s’haurà de realitzar a través d’una norma amb rang de llei estatal.