Les tres empreses del grup IB3 (l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Televisió de les Illes Balears, i Ràdio de les Illes Balears) han obtingut el certificat de qualitat ISO 9001:2008 atorgat per l’entitat AENOR.

El certificat acredita que l’organització compleix amb els requisits que estableix la norma internacional de manual de qualitat –procediments, instruccions tècniques i registres que descriuen un model d’organització i gestió de qualitat–, i que ha implantat un sistema de gestió de qualitat que aposta per la millora contínua. Segons el grup, amb aquest certificat s’assegura a la ciutadania unes “garanties de gestió i transparència” pel que fa als serveis que ofereix IB3.

Màxima puntuació en temps rècord

Durant la roda en què es va informar de la certificació, celebrada la setmana passada, el director general d’IB3, Pedro Terrassa, va recordar els tres grans objectius marcats en el moment en què va assumir el càrrec: l’austeritat i eficiència en la despesa; la pluralitat informativa i la independència del control polític, i la transparència en la gestió.

Per la seva banda, la directora d’AENOR, Soledad Seisdedos va afirmat que “és el final i el principi d’una etapa de molta feina per part d’IB3”, i va destacar que el grup és “un dels primers ens de radiotelevisió que ha aconseguit certificar totes les empreses que gestiona”.

Juan Marcelo Carreras, adjunt a la presidència de la consultoria tutelar del procés d’implantació Estratègia i Direcció, va destacar que IB3 ha aconseguit el certificat “amb la màxima puntuació sense, pràcticament, incidències i en temps rècord” (els tràmits es van iniciar el mes d’octubre).