El nou Manual d’estil de RTVE inclou les curses de braus com a “violència amb animals” dins l’apartat de “qüestions sensibles” i en veta la seva emissió. El manual estableix que l’ens no emetrà curses de braus “pel seu horari, generalment coincident amb l’horari protegit o d’especial protecció per a la infància”.

Fa temps que RTVE no emet curses de braus emparant-se sempre en aquest argument, que ara queda per escrit. No obstant, el manual deixa clar que RTVE “no és indiferent” al món de la tauromàquia i aposta per explicar la seva actualitat en programes de televisió i ràdio específics en horaris adequats tot i que no s’emeti cap cursa. L’ens de la radiotelevisió pública espanyola vol facilitar, d’aquesta manera, la difusió dels “aspectes artístics, literaris, mediambientals i socials relacionats amb el brau de lídia i la tauromàquia”.

El passat 2 de desembre la Comissió Mixta de Control Parlamentari de RTVE va rebutjar una proposició no de llei del PP en què es demanava que TVE emetés almenys deu curses de braus cada temporada, amb 19 vots a favor dels populars i 21 en contra del PSOE i CiU.

TVE va emetre les principals curses de braus fins el 2006, any que va deixar de fer-ho pel seu elevat cost i perquè coincidien en horari infantil.