La 13a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tindrà lloc els dies 23 i 24 de maig a Granollers, entre les novetats presenta els premis ID-MAC, que distingiran els projectes més innovadors i de major qualitat en les categories de tecnologia i contingut.

Tot i que inicialment el termini per presentar-s’hi finalitzava el 30 d’abril, l’organització l’ha ampliat fins al 7 de maig “fruit de l’interès” que el guardó ha generat en el sector, responent així a la petició de més temps per preparar els projectes.

Poden optar als guardons aplicacions interactives, animacions, aplicacions creatives provinents del camp de la investigació, la creació de nous suports, formes de distribució de continguts o de visionat dels productes audiovisuals, així com projectes relacionats amb els nous mercats com ara les aplicacions per a mòbils, internet, televisió social, xarxes socials, etc.

El premi consisteix en sengles residències gratuïtes d’un any al viver d’empreses CIDAG de Granollers Audiovisual, valorades en més de 4.000 euros cadascuna. A més, cada projecte premiat rebrà una dotació econòmica de 3.000 euros en concepte d’ajut per a desenvolupar el producte i/o servei presentat durant el MAC.