La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation ha obert el procés de licitació per a la contractació del servei de gabinet de premsa i relació amb els mitjans. El pressupost de licitació és de 70.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 4 de juny.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració la proposta de pla de comunicació (25 punts), l’oferta econòmica (20 punts), l’equip de treball i els recursos addicionals (15 punts), el model de relació i seguiment (12 punts), els terminis de resposta en l’entrega de materials de premsa (10 punts), els terminis en l’entrega de traduccions (10 punts) i el pla de comunicació interna (8 punts).