Els professionals dels mitjans de comunicació local i les associacions de municipis denuncien que la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) aprovada pel Govern espanyol podria “afectar greument” els mitjans públics municipals, ja que els ajuntaments es podrien veure “obligats” a tancar aquest servei.

En un manifest, la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya recorden que la LRSAL “vulnera” l’Estatut català, que confereix competències exclusives a la Generalitat en matèria de règim local; “redueix” les competències municipals, i “afecta” els principis de subsidiarietat i d’autonomia local.

El document destaca que els mitjans públics locals han estat i són una “peça fonamental” en la creació i difusió d’informació de proximitat, esdevenint “un dels principals eixos” de cohesió social i cultural del país. Les entitats recorden el caràcter pioner de molts mèdia locals, la seva importància com a plataforma formativa de periodistes, i remarquen que el seu interès públic i funció social va “molt més enllà” d’un interès econòmic.

“No podem qualificar de despesa els recursos destinats als mitjans de comunicació, sinó com a una inversió d’un servei públic d’informació cap als ciutadans”, asseguren la FMCLCat, l’ACM i la FMC.

Per tot plegat, les tres entitats recomanen als ens locals que segueixin el desenvolupament de la informació de proximitat com a “competència voluntària municipal”, davant les amenaces que planteja la Llei. A més, recorden la “necessitat” de la prestació dels serveis de comunicació de proximitat “per a la cohesió social i territorial dels nostres pobles i ciutats, i per fomentar l’ús de la llengua catalana”.