En un principi, Unidad Editorial tenia previst fer fora entre 195 i 220 treballadors de les una mica més de 600 persones que treballen a El Mundo, el servei de documentació i les revistes Yo Dona, Magazine i Metrópolis. Finalment, però, les sortides seran 142, de les quals 113 (totes del diari, preacordades la setmana passada) es realitzaran mitjançant un ERO, i les 29 restants es tramitaran com a forçoses per motius d’organització econòmica. A la redacció de Barcelona s’acomiadaran vuit dels 28 treballadors, quan en principi se’n preveien 14.

L’acord entre la direcció i el comitè d’empresa –que igualment troba excessius el nombre d’acomiadaments– estableix una indemnització per als 142 afectats de 35 dies per any treballat sense límit de mensualitats (inicialment eren 24), a més de 5.000 euros lineals i 15 dies de salari per preavís. Ara s’ha obert un termini de baixes voluntàries fins el 4 de juny perquè els treballadors que vulguin es puguin acollir a l’ERO.

Entre les millores aprovades, en cas que es vegi afectada una parella només podrà ser acomiadat un dels seus membres; es computarà com a antiguitat tot el temps que s’hagi estat treballant a l’empresa, inclòs si s’ha estat sense contracte; i en el cas que es produeixin més acomiadaments en els propers dos anys s’aplicarien les mateixes condicions. A més, es crea una borsa de treball perquè en un futur es contracti preferentment els treballadors que ara marxen.