Malgrat la proporció d’homes i dones que treballen a mitjans i empreses de comunicació està força equilibrada (els primers superen lleugerament les segones), la proporció canvia quan es focalitza en alts càrrecs. En concret, el nombre d’homes directius triplica el de dones directives, segons l’informe anual de la professió de l’Associació de la Premsa de Madrid.

La discriminació, però, no només es redueix als alts càrrecs. Segons l’estudi, en el global del sector, els homes estan molt més satisfets amb la seva retribució i les condicions laborals que les dones. Finalment, l’atur també colpeja més al gènere femení: dels 27.443 professionals de la informació aturats a l’Estat, el 64% són dones i el 36% homes.