El diari El País ha començat a aplicar un expedient de regulació temporal d’ocupació consistent en una reducció de l’11% de jornada i sou durant vuit mesos (fins al 31 de desembre). Només en queden al marge els 93 persones amb sous inferiors als 33.600 euros bruts anuals.

L’ERTO no afectarà els dies de vacances, festius i plusos de cap de setmana i nocturnitat, i la reducció salarial tampoc s’aplicarà als “col·laboradors amb treball estructural a la redacció” amb retribucions inferiors a 30.000 euros bruts, segons explica la FeSP.

L’acord també contempla que, en cas que els ingressos publicitaris caiguin un 10% o menys el 2020 respecte de l’any passat, l’empresa abonarà una paga lineal de 1.000 euros brots a tots els afectats per l’ERTO.

Els treballadors van aprovar el preacord entre sindicats i empresa amb 271 vots a favor (91,2%), 8 en contra (2,7%) i 18 en blanc (6,1%) amb una participació del 73,3% d’una plantilla de 405 persones. Inicialment la reducció plantejada per la direcció era del 15%.

L’editora d’El País garanteix tots els llocs de treball durant l’aplicació de l’expedient, però no ha acceptat fer-ho fins al 30 de juny de 2021, tal com havia proposat el comitè d’empresa.

Per altra banda, Prisa ha retallat el 20% de les retribucions a tots els consellers i el 35% a l’alta direcció del grup. També ha acordat suprimir totes les despeses que no són considerades essencials per a la publicació dels seus mitjans, i està revisant els contractes amb col·laboradors i proveïdors.