La cambra catalana va aprovar aquest dimecres per unanimitat el projecte de llei que modifica les lleis de creació dels col·legis professionals de l’àmbit de la comunicació: el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, i el Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya.

L’objectiu essencial del text és la modificació dels requisits d’accés, la qual cosa permetrà que molts professionals sense titulació però amb anys d’experiència puguin col·legiar-se fins al 31 de desembre de 2015.

El projecte de llei, aprovat pel Govern al juliol, va ser presentat pel conseller de Justícia, Germà Gordó. “El temps transcorregut des de la creació d’aquests col·legis i les complexes demandes a què ara s’enfronten els professionals i les corporacions de dret públic requereixen una resposta col·lectiva que permeti adaptar les seves estructures i ajudi a cercar noves oportunitats de valor als respectius àmbits professionals”, va assegurar en la seva intervenció al Parlament.

La necessitat sorgeix arran del fet que, quan es van crear els quatre col·legis, la major part dels professionals no disposaven de la titulació universitària específica i exercien la seva professió amb uns estudis diferents o a partir de la pròpia experiència.

Per tal de permetre la seva col·legiació, cadascuna de les lleis de creació de les quatre entitats va establir un període durant el qual s’admetia la incorporació de professionals que acreditessin una certa experiència, però molts d’ells no van ser informats d’aquesta possibilitat i no es van col·legiar. La modificació aprovada busca corregir aquest fet.

Actualment no estan col·legiats més del 60% dels professionals de l’àmbit de la comunicació, segons dades dels mateixos col·legis.