El ple del Parlament Europeu ha aprovat la polèmica reforma de la Directiva sobre els drets d’autor a internet. La proposta ha rebut 348 vots a favor, 274 en contra i 36 abstencions.

Ara només falta l’adopció formal del text per part del Consell de la UE. Un cop publicat, els estats tindran dos any per traslladar els canvis a les respectives legislacions.

La nova normativa fa responsables les plataformes digitals (YouTube, Facebook, Google News) dels continguts que s’hi allotgin. Les veus crítiques adverteixen que això obligarà a implementar filtres basats en algoritmes per detectar els continguts suposadament protegits, de manera que actuarien com a censura prèvia i posarien en risc la llibertat d’expressió online (per exemple cites, crítiques, ressenyes, paròdies, imitacions, memes, gifs).

Per altra banda, la nova normativa preveu que les editores de premsa puguin negociar amb les plataformes compensacions econòmiques per la reproducció dels seus continguts. A més, es limita la compartició de fragments de notícies, ja que només es podran compartir enllaços acompanyats de “paraules individuals o extractes molt breus”.

Els defensors de la nova Directiva consideren que responsabilitzar les empreses sobre el contingut augmentarà les possibilitats dels titulars de drets (en particular músics, intèrprets i guionistes, així com editors de notícies i periodistes) d’assegurar acords de llicència i obtenir una remuneració més justa per l’explotació de les seves creacions en l’entorn digital.