La Direcció General de Comunicació del Parlament Europeu ha publicat el programa de subvencions per al cofinançament de projectes per al període 2012-2014, amb vistes a les eleccions europees del 2014.

En concret, es concediran subvencions per a accions en el camp de la televisió, la ràdio, internet o organització d’esdeveniments que facin augmentar la consciència sobre la cambra europea (el seu paper i la seva naturalesa política), difonguin informació sobre el Parlament Europeu i les seves activitats; i augmentin el coneixement i la comprensió dels tres pilars al voltant del qual funciona (política, polítiques i valors).

Les candidatures han de presentar un programa general d’activitats i objectius per als tres anys (executables entre novembre de 2012 i juny de 2014), juntament amb un projecte més detallat de les activitats per al 2012, per al qual es desitja sol·licitar la subvenció anual. Els ajuts, que cobriran un màxim del 80%, es concediran anualment, prorrogables cada any durant els tres anys que cobreix la present convocatòria.

Les candidatures han de presentar-se en anglès abans del 15 de juny. Un cop hagin estat avaluades per un comitè, es signaran els convenis triennals amb les candidatures aprovades abans del 15 de setembre. La dotació total és de 13 milions d’euros: 3 per al 2012; 7 per al 2013, i 3 per al 2014.