El ple Parlament ha aprovat per unanimitat instar el Govern a reformar les lleis de la CCMA i del CAC per tal que els seus membres s’hagin d’escollir amb el suport de dos terços de la cambra, com passava abans de la remodelació de fa quatre anys (actualment es pot fer amb majoria absoluta en segona volta), i que siguin proposats per almenys tres grups (en lloc de dos).

La petició forma part d’una moció presentada pel PSC de la qual s’han aprovat quatre dels cinc punts, després d’haver introduït diferents esmenes i transaccions per part de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i PP.

Aquestes propostes legislatives, segons el text aprovat, haurien de permetre “aprofundir” en altres millores i actualitzacions, i crear les condicions necessàries per emprendre un “ampli debat” sobre el futur del sector audiovisual, el CAC i la CCMA.

Dos dels punts aprovats de la moció fan referència al contracte programa de la Corporació. Per una banda s’insta a enllestir un acord en el termini de tres mesos on es contempli l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de l’ens. Per l’altra, es demana que el nou contracte programa especifiqui els objectiu concrets; doni compliment al mandat del Parlament pel que fa a la producció externa, i contingui indicadors de qualitat, gestió, audiències i accessibilitat; i que el document es desenvolupi amb el màxim nivell d’acord i consens amb els representants dels treballadors en els temes que afectin a l’equiparació de plantilles i la confluència de redaccions.

Finalment, el darrer punt aprovat de la moció fa referència als darrers nomenaments de l’estructura directiva de la CCMA, TV3 i Catalunya Ràdio, i insta el Govern i la Corporació a complir el que determina la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes aprovada el passat juliol pel que fa a la paritat dels seus membres.

L’únic punt tombat pel Parlament feia referència al Consell de l’Audiovisual, al qual s’instava a introduir barems per a la qualificació de la pluralitat més enllà del criteri estadístic i quantitatiu en les seves anàlisis dels serveis d’informatius. En concret, es demanava analitzar la pluralitat de continguts, la ponderació en la diversitat de veus i l’equanimitat a la resta de programes que s’emeten als canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, especialment en les tertúlies.

La proposta ha rebut 67 vots en contra (tots els de JxS i 5 de la CUP), 61 a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i un diputat de la CUP), i 3 abstencions (de la CUP).