El ple Parlament ha instat els responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a adoptar les mesures adients per “lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d’interessos que puguin sorgir en els procediments de licitació amb la finalitat d’evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors”.

La petició era un apartat d’una moció presentada per Ciutadans, i ha estat l’únic aprovat per la cambra. Ho ha fet amb els vots favorables de PSC, ERC, Junts per Catalunya, Vox CUP, Cs i PP, i els contraris d’En Comú Podem.

En el mateix punt es reclamava que la CCMA contractés una auditoria externa per estudiar la contractació realitzada “amb entitats i persones condemnades o investigades per la presumpte comissió de delictes de corrupció, de delictes contra l’ordre públic, de delictes contra l’administració pública, i de delictes relatius a l’exercici de drets fonamentals i llibertats públiques”, per tal de determinar “el volum de perjudici patrimonial causat al pressupost” de la Corporació. Només hi han votat a favor Vox, Cs i PP, mentre que la resta ho ha fet en contra.

Un altre punt de la moció afirmava que els mitjans públics de Catalunya “han abandonat els principis de neutralitat política i pluralisme informatiu (…) adoptant en la selecció de temes, veus i tons una posició esbiaixada a favor d’aquella part de la ciutadania que és partidària de la independència”, i reclamava la necessitat que “reflecteixin de manera equilibrada tota la pluralitat social, política, cultural, territorial i religiosa presents a la societat”. Hi han votat a favor PSC, Vox, Cs i PP; en contra ho han fet ERC, JxCat i CUP, i ECP s’ha abstingut.

També s’ha rebutjat un punt on es proposava establir almenys un període de dos anys durant el qual els exdirectius de la CCMA “no poguessin legalment treballar per a qualsevol empresa amb què haguessin tingut relació per motiu de l’exercici del seu càrrec”. D’aquesta manera, es volia “evitar l’aparició i consolidació de monopolis encoberts i de xarxes d’interessos clientelars” en la contractació de producció externa. En aquest cas han votat favorablement Vox, ECP, Cs i PP, mentre que PSC, ERC, JxCat i CUP ho han fet en contra.

Finalment, el darrer punt instava a renovar el consell de govern de la Corporació amb un concurs públic després d’elaborar un llistat de “professionals independents i d’acreditada competència i trajectòria en el sector”, els quals serien sotmesos a la valoració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la comissió de control parlamentari de la CCMA. Hi ha votat a favor Vox, ECP, Cs i PP, i en contra PSC, ERC, JxCat i CUP.