El ple del Parlament ha rebutjat una nova moció de Ciutadans que reprovava la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i també el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i que entre d’altres demanava la compareixença de Núria Llorach, vicepresidenta de la CCMA, i Roger Loppacher, president del CAC.

La votació de la moció de Cs, parcialment esmenada pel PSC, es va dividir en dos blocs. El primer estava format per set punts, principalment amb critiques a TV3, Catalunya Ràdio i la CCMA.

El Parlament de Catalunya:

1. Constata la manca d’imparcialitat, neutralitat i respecte pel pluralisme dels mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Així com el fracàs en la seva missió de servei públic en benefici de tots els catalans i catalanes.

2. Constata que els mitjans públics de la CCMA tendeixen a menysprear el pluralisme polític de Catalunya, així com que existeix un biaix informatiu dels canals i les emissores de la Corporació cap a opinions, contextos i escenaris propers a l’independentisme i a les seves veus. Es constata també la desconsideració, menyspreu i la manca de respecte cap a posicions constitucionalistes, com ara amb la selecció només de tertulians constitucionalistes per a il·lustrar actituds masclistes.

3. Rebutja que TV3 menystingui la pluralitat lingüística de Catalunya, presentant, fent ús de tota mena de tòpics atàvics que no tenen res a veure amb la realitat, amb exemples com ara la utilització de traducció simultània per fer una entrevista en directe a un convidat castellanoparlant, o fent una caricatura del votant castellanoparlant com un ciutadà poc cultivat i enemic de la cultura i del coneixement.

4. Constata, d’acord amb les resolucions de la Junta Electoral Central, que TV3 ha fet seva la nomenclatura dels partits independentistes, amb l’ús en espais informatius d’expressions absolutament esbiaixades i subjectives com ara “presos polítics”, “exiliats” o “judici de la repressió”, distorsionant la realitat i menystenint el dret a rebre a una informació veraç, tal com reconeix la Constitució Espanyola.

5. Lamenta que els mitjans de la CCMA no s’estiguin conduint d’acord amb l’observança deguda als principis constitucionals i democràtics de neutralitat informativa i respecte al pluralisme polític.

6. Reprova al president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Sr. Roger Loppacher, i als consellers Salvador Alsius i Yvonne Griley, que amb l’exercici del vot de qualitat del president, van decidir inhibir-se de requerir a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el cessament de les emissions dels anuncis del referèndum il·legal de l’1 d’octubre, en tractar-se de publicitat prohibida pel Tribunal Constitucional.

7. Manifesta la conveniència que la presidenta en funcions de la CCMA, Sra. Núria Llorach, comparegui en seu parlamentària per explicar:

a) Quines mesures ha portat a terme per garantir la neutralitat, l’equilibri i el pluralisme polític i quina ha estat l’actuació del Consell de Govern de la CCMA quan aquests principis no han estat respectats tant per professionals de la CCMA, com col·laboradors i productores de programes amb continguts informatius.

b) Per què els mitjans de la CCMA no han respectat els requeriments de la Junta Electoral amb actuacions com ara la del hashtag “prisispilitics” del programa Preguntes freqüents.

c) Per què aquests mitjans públics varen obeir les ordres de l’anterior Govern de la Generalitat en la promoció i celebració del referèndum il·legal de l’1-O tot desobeint els requeriments i les resolucions del Tribunal Constitucional, així com el cost patrimonial que aquesta promoció ha tingut per l’erari públic.

Aquest bloc va rebre 54 vots favorables (Cs, PSC i un diputat d’ERC), 69 en contra (JxCat, ERC, CatECP i CUP), i una abstenció (un diputat de JxCat).

El segon bloc consta d’un sol punt dedicat exclusivament al CAC.

El Parlament de Catalunya:

8. Manifesta la conveniència que el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya comparegui en seu parlamentària per explicar:

a) Per què el CAC no va requerir a la CCMA perquè deixés d’obeir les ordres del Govern de la Generalitat en la perpetració del seu cop a la democràcia iniciat els dies 6 i 7 de setembre, ni va realitzar cap tipus d’actuació davant la desobediència dels màxims responsables de la CCMA als requeriments del Tribunal Constitucional.

b) Per què, ometent els pronunciaments previs d’un organisme independent amb majoria de membres pertanyents al Poder Judicial i triats per sorteig com és la Junta Electoral, considera objectiva, imparcial i neutral la utilització d’opinions i expressions partidistes com “exiliats” o “presos polítics” per a referir-se a fugits de la Justícia i persones acusades de delictes greus molt concrets en programes informatius de la CCMA i no pas un engany als ciutadans i, per tant, una vulneració del dret fonamental a la informació veraç.

En aquest cas la moció ha rebut 37 vots a favor (Cs i un diputat de CatECP), 70 en contra (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 17 abstencions.