Aquest dimecres va tenir lloc la tercera reunió anual del patronat de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC), impulsora del Baròmetre, durant la qual es va aprovar una reestructuració de l’organisme per dotar-lo de major agilitat i d’una gestió de caire més empresarial.

Així, el nou patronat, fins ara format per més de quaranta persones físiques o jurídiques, d’ara endavant en tindrà un mínim de cinc i un màxim de 15. El primer patronat de la nova etapa està format per Carles Duarte, director de la Fundació Lluís Carulla; Josep Martí, secretari de Comunicació; Fèlix Riera, director de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC); Àlex Gutiérrez, president de la Fundació Espai Català de Cultura i Comunicació (ESCACC); i Oriol Soler, president i editor de l’Ara, i membre fundador de FUNDACC. Duarte, fins ara vicepresident del patronat de FUNDACC, n’és el nou president en substitució de l’economista Antoni Serra Ramoneda.

Comissió tècnica i de garantia

Amb l’estructura que hi havia fins ara, la presa de decisions es feia poc operativa; per això s’ha decidit simplificar-la amb l’objectiu de reforçar-la, així com de dotar-la de més agilitat i d’un funcionament més empresarial. D’aquesta manera, desapareix l’estructura en tres àmbits (científic, empresarial i institucional) que hi havia fins ara, i la resta de patrons deixen de ser-ho.

A canvi, s’ha aprovat la creació d’una comissió tècnica que estarà participada pels mitjans de comunicació, les agències de mitjans i les indústries culturals. És a dir, una comissió on es vol integrar els que fins ara eren patrons (i qui s’hi vulgui sumar) per tal de treballar els aspectes més tècnics i metodològics del Baròmetre.

A banda, també s’ha creat un comitè de direcció que ha de vetllar per la gestió ordinària de la Fundació. Aquest estarà integrat pel director general de FUNDACC, Joan Sabaté, i per un mínim de dos patrons i un màxim de quatre.

Finalment, el patronat també va aprovar la creació d’una comissió de garantia de qualitat, que funcionaria com una auditoria externa i s’encarregaria d’avaluar si el Baròmetre compleix amb els seus objectius fundacionals.