Coincidint amb el seu desè aniversari, el Portal de la Comunicació de l’Institut de la Comunicació del a Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), ha estrenat nova imatge i ha renovat la seva estructura.

El web, inaugurat el març del 2001, ofereix informació i documentació especialitzada en els diferents aspectes de la comunicació, orientada a investigadors, estudiants i professionals del sector, prioritàriament d’Amèrica Llatina, Espanya i Catalunya.

El Portal de la Comunicació InCom-UAB, que compta amb tres edicions (català, castellà i portuguès), cerca quatre grans objectius:

• Servir de punt de trobada i intercanvi d’idees entre estudiosos que comparteixen unes inquietuds intel·lectuals iguals o semblants dins de l’àmbit de la investigació en comunicació.

• Oferir continguts de producció pròpia, en l’elaboració dels quals participen experts de diverses universitats estatals i llatinoamericanes.

• Seleccionar i sistematitzar la informació disponible a la xarxa sobre comunicació, oferint enllaços amb els webs i els continguts que es consideren de més interès.

• Fomentar la investigació en ciències de la comunicació i promoure la col·laboració entre el món universitari i el professional.