La crisi econòmica no només afecta els mitjans, sinó que de retruc també ho fa sobre les associacions que els apleguen. És el cas de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, que ha d’afrontar una nova dificultat amb la pèrdua d’una de les principals capçaleres que hi tenia adherides, El Punt Avui, que ha decidit deixar l’entitat.


Aquest no és l’únic moviment que ha realitzat el diari d’Hermes Comunicacions per reduir la despesa. Recentment també ha deixat d’imprimir l’edició nacional a Gráficas de Prensa Diaria, de Zeta, i ha passat a fer-ho a Cre-A, de Godó, on també s’imprimeixen La Vanguardia i l’Ara.