Els lectors de l’edició impresa d’El Punt Avui ara també poden accedir temporalment als continguts de subscripció del web. La capçalera ha posat en marxa un passi diari que permet accedir a totes les informacions de l’edició digital i descarregar les diferents versions en PDF durant el dia de publicació.

Per accedir-hi, els lectors han de registrar-se com a usuaris (tràmit gratuït) i validar el codi QR o l’enllaç que l’edició en paper d’El Punt Avui publica a les pàgines d’opinió, al damunt de l’editorial.