Les emissions del múltiplex de TDT local per al Bages el Berguedà i el Solsonès cobrirà les tres comarques a mitjan juny. Actualment, les emissions del canal local 49 només arriben parcialment a l’àrea del Bages.

Durant els propers dos mesos, l’empresa Tradia Telecom, filial d’Abertis, s’encarrega d’instal·lar i posar en marxa la infraestructura tècnica necessària al centre emissor de la Torregassa (Olius), després que a mitjan d’abril els concessionaris del múltiplex signessin els respectius contractes amb la companyia de telecomunicacions.

Així doncs, el Canal Català Central, el grup Taelus, Televisió de Manresa i el Consorci Teledigital Bages-Berguedà-Solsonès van signar la contractació del servei de difusió del senyal de TDT des del centre principal a Montserrat, ubicat a Sant Jeroni, fins als emissors de Solsona i Puig-reig.

Amb aquesta fase es completarà el desplegament de la xarxa primària de difusió en els termes que estableix el pla tècnic de TDT, el que permetrà que les programacions del Canal Català Central, el Canal Taronja i Televisió de Manresa es puguin veure a partir de l’estiu al Solsonès, al Berguedà i en els indrets del Bages on ara no són visibles.

El canal públic, que gestionarà el Consorci Teledigital, integrat per 16 ajuntaments i els tres consells comarcals, es preveu que es posi en marxa a l’octubre.