En el marc d’unes jornades organitzades per l’Ajuntament de Manresa sobre el protocol d’actuació contra els maltractaments a la gent gran, el Síndic de la Premsa Comarcal i Local, Manel López, va assegurar que la premsa tracta de manera “paternalista” la gent gran.

Segons va assenyalar López, si els mitjans no presten més atenció a la gent gran és perquè no són un “col·lectiu consumidor”. Aquest fet, diu el Síndic, fa que la gent gran sovint només surti als mitjans de comunicació quan són víctimes.

En aquest sentit i per tal de revertir aquesta situació, López va suggerir que les persones grans s’associïn i constitueixin plataformes per tal de poder parlar d’una manera d’igual a igual amb la classe política i, fins i tot, tenir veu al Parlament de Catalunya.

Pel que fa a la seva aparició als mitjans, el Síndic considera que cal poder identificar els líders d’aquestes associacions de gent gran per tal que els mitjans de comunicació els puguin reconèixer i relacionar-se amb ells com fan amb els líders d’altres associacions o entitats.