La Unió de Professionals de la Comunicació, el sindicat d’àmbit estatal impulsat per la Federació de Sindicats de Periodistes, va celebrar el passat dissabte el seu congrés constituent. En aquest es va escollir la periodista Isabel del Pueyo Sancho com a secretària general de la junta executiva, Jairo Morga secretari d’actes i Samuel Toledano secretari de finances. En el congrés també es va elegir la comissió de garanties i es van aprovar els estatuts del nou sindicat.

La UPC-FeSP neix amb l’objectiu d’integrar els professionals del periodisme i la comunicació de les comunitats autònomes que no tenen un sindicat que formi part de la FeSP. Amb la seva creació la Federació vol atendre les demandes de filiació i assessorament que arriben de territoris sense representació. També en poden formar part com a adherits els estudiants dels dos darrers cursos de Periodisme, Comunicació Audiovisual o estudis equivalents.

Els estatuts de la UPC-FeSP la defineixen com una organització “democràtica, professional, independent, pluralista i unitària”. Entre les seves finalitats hi ha la defensa del dret a la informació de la ciutadania, així com la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, laborals, culturals i professionals dels afiliats.