El passat 27 d’abril del 2007, els informatius de Telecinco van emetre la notícia de la detenció al Regne Unit de diversos membres d’ETA, i ho va il·lustrar amb fotografies d’aquests, una de les quals corresponia a una persona que no hi tenia res a veure. La cadena de Mediaset s’havia limitat a buscar la imatge a internet a partir del nom i el primer cognom del detingut.

Telecinco ja havia estat condemnada per aquests fets, però havia anat recorrent. Ara, el Tribunal Suprem ratifica la sentència i condemna la cadena a pagar una indemnització de 70.000 euros a l’afectat per danys en el seu honor i imatge.

Telecinco argumentava que el dret a l’informació ha de prevaldre sobre el de l’honor quan la primera és rellevant. El TS, però, rebutja el recurs perquè la gravetat de les imputacions que suposava publicar les fotografies exigia una “adequada diligència” per part de la cadena a l’hora de comprovar les identitats i la seva correspondència amb les fotografies que es van emetre, cosa que “no es va fer”.