El Ple de la Sala Civil I del Tribunal Suprem ha establert en una sentència que publicar en un diari la fotografia d’una persona extreta del seu compte de Facebook exigeix el seu “consentiment exprés”, ja que sinó suposa una intromissió il·legítima en el seu dret a la pròpia imatge.

La resolució es produeix després que La Opinión de Zamora publiqués en portada de l’edició impresa una fotografia del seu perfil de Facebook d’un home per il·lustrar una informació de successos en què havia resultat ferit. El diari ha estat condemnat a pagar una indemnització de 15.000 euros, a no tornar a publicar la fotografia en cap suport, i a retirar-la “de quants exemplars es trobin en els seus arxius”.

“Que en el compte obert en una xarxa social a internet, el titular del perfil hagi ‘pujat’ una fotografia seva que sigui accessible al públic en general, no autoritza a un tercer a reproduir-la en un mitjà de comunicació sense el consentiment del titular, perquè tal actuació no pot considerar-se una conseqüència natural del caràcter accessible de les dades i imatges en un perfil públic d’una xarxa social”, assenyala la sentència del TS.

És a dir, el titular d’un compte en una xarxa social, pel sol fet d’obrir-lo, autoritza a què el públic en general o un determinat número de persones pugui veure les seves fotografies, de manera que l’accés és “lícit”. Això, però, no comporta cap mena d’autorització per publicar o divulgar les imatges en un altre àmbit. Per fer-ho, es necessita un “consentiment exprés”, que no fa falta que sigui “formal” (per exemple, per escrit), però sí “inequívoc”, remarca el Suprem.

La Opinión de Zamora va publicar la imatge en portada el 8 de juliol de 2013 per il·lustrar una informació de successos ocorregut a la ciutat on el demandant havia estat ferit amb una arma de foc pel seu germà, que es va suïcidar. Inicialment, tant el Jutjat de Primera Instància de Bilbao com l’Audiència Provincial de Biscaia també havien condemnat el diari per intromissió al dret a la intimitat, ja que es van publicar els noms de pila del ferit i el germà, el sobrenom d’aquest, les inicials dels cognoms, que la seva mare patia Alzheimer i que el seu pare havia estat metge en una localitat de la demarcació.

El Tribunal Suprem ara rebaixa la indemnització a la meitat perquè considera que el diari no va incórrer en “cap extralimitació morbosa” i va respectar “els cànons tradicionals de la crònica de successos” al donar informació veraç, de manera que en aquest cas preval el dret a la informació per sobre el de la intimitat.