El Tribunal Suprem ha rebutjat paralitzar l’aportació de les operadores de telecomunicacions al pressupost de RTVE, tal com havien reclamat Telefónica, Ono i Vodafone. Les tres operadores, que havien sol·licitat la suspensió cautelar de la mesura, entenen que les seves aportacions al finançament de l’ens públic “no s’ajusten als principis constitucionals de la directiva europea d’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques”.

Les operadores justificaven la necessitat i urgència de la mesura cautelar a l’entendre que l’execució de la norma que els obliga a contribuir en el finançament de RTVE suposa un “dany econòmic actual i futur” i afecta la seva posició competitiva en relació a altres operadores que no estan obligades a fer aquesta aportació.

Davant aquesta petició, el Suprem va comunicar la setmana passada que el risc que denuncien les operadores “pot quedar minimitzat o eliminat acudint a la Comissió del Mercat de Telecomunicacions”, que pot fraccionar o posposar els terminis de pagament. A més, l’Alt Tribunal va alertar que la suspensió de les normes impugnades faria que l’aportació per part de les operadores no es produís durant mesos i anys, la qual cosa obligaria a incrementar els Pressupostos Generals de l’Estat per suplir la carència, amb el conseqüent “perjudici” pels interessos generals que reclamen amb l’actual conjuntura un esforç de contenció de la despesa pública.

El Govern central es va mostrar satisfet de la decisió del Suprem. En un comunicat, el ministeri de la Presidència va reiterar el seu convenciment de la “plena legalitat” del model de finançament de RTVE, i va recordar que les aportacions de les operadores es justifiquen perquè es beneficien de l’eliminació de la publicitat als mitjans de la corporació.