El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PSOE a principis de juny contra el decret llei pel qual es va canviar el sistema d’elecció parlamentària del president de la Corporació RTVE i que redueix el nombre de membres del seu consell d’administració de dotze a nou. Ara, les parts tenen un termini de 15 dies per presentar al·legacions.

A l’hora de presentar el recurs, els socialistes van argumentar que la normativa era “clarament inconstitucional” ja que no hi havia raons d’urgent necessitat per utilitzar la figura legislativa del decret llei, i que la mesura suposava “vulnerar” el control parlamentari dels mitjans públics.

Els socialistes van anunciar que recorrerien el decret davant el TC jun dia després que se sabés que Leopoldo González-Echenique havia estat proposat per al càrrec de president de RTVE, per al qual ja ha estat escollit.