El decret llei de 2012 pel qual el PP va prescindir del consens en el sistema d’elecció de la presidència i el consell d’administració de RTVE (recuperat el passat setembre amb una nova modificació) va ser en part inconstitucional. Així ho ha indicat el Tribunal Constitucional, estimant parcialment el recurs presentat en el seu dia pel PSOE.

La sentència del TC nega que la reducció del nombre de consellers suposi una circumstància “d’extraordinària i urgent necessitat”, tal com va argumentar l’Executiu popular per modificar el sistema d’elecció.

En canvi, sí avala que el Congrés o el Senat poguessin escollir els membres del consell d’administració de RTVE per majoria absoluta en segona volta en cas de no obtenir els dos terços en la primera.

Per altra banda, el TC rebutja que es pugui considerar la radiotelevisió pública com una institució bàsica de l’Estat –perquè la Constitució no ho contempla–, fet que impedeix al Govern dictar per la via d’urgència normes que les afectin.