La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme ha obert un procés de licitació per seleccionar un mitjà que exerceixi com a partner del parc tecnològic i universitari, donant suport a la difusió de les activitats realitzades tant en l’àrea d’empresa i emprenedoria com en la universitària, en el marc de l’estratègia de comunicació de la institució.

La col·laboració consistiria en proporcionar una pàgina web dins del domini del mitjà dedicada a l’actualitat del TecnoCampus Mataró-Maresme; elaborar i publicar continguts al web sobre l’actualitat del parc; col·laborar en la seva difusió i posicionament digital; donar cobertura periòdica a les novetats del TecnoCampus, i inserir publicitat en les edicions digital i impresa del mitjà, entre d’altres.

El pressupost base de licitació és de 77.540,24 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 7 de juliol.