El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha demanat a la Guàrdia Civil que l’informi “el més aviat possible” de quins mitjans de comunicació amb seu a Catalunya han inserit “qualsevol tipus de publicitat institucional o propaganda” sobre la convocatòria del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre (excepte TV3 i Catalunya Ràdio, ja advertits).

Un cop verificat l’informe policial, el TSJC exigirà als mitjans que “cessin aquesta publicitat, amb els apercebiments de les eventuals responsabilitats en què poguessin incórrer” si no atenen el requeriment.

La setmana passada la Fiscalia Superior de Catalunya havia sol·licitat al TSJC que es dirigís d’ofici als directors de “tots” els mitjans de comunicació públics o privats amb seu a Catalunya apercebent-los per “impedir la inserció de qualsevol tipus de publicitat institucional o propaganda” sobre el referèndum.

“La generalitat d’aquest requeriment xoca, però, amb la normal actuació jurisdiccional”, assenyala la resolució de la magistrada Mercedes Armas, que instrueix les querelles presentades per la Fiscalia. “Advertir dins d’un procediment penal a qualsevol persona física o jurídica, grup o col·lectivitat perquè no cometin actes que poguessin revestir caràcter delictiu no és tasca dels òrgans judicials penals; sí ho és, per contra, salvaguardar qualsevol bé jurídic que s’hagi posat en perill de manera concreta i per subjectes determinats, en l’interès que aquests actes no es consolidin ni es mantinguin en el temps”, argumenta.

Per altra banda, el TSJC també demana a la Guàrdia Civil desactivar cautelarment el portal Garanties.cat i el web per al voluntariat del referèndum, tal com havia sol·licitat la Fiscalia Superior de Catalunya.